Надлежност

Сектор за заштиту особа са инвалидитетом обавља послове који се односе на припрему нацрта закона и других прописа у области подршке особама са инвалидитетом, праћење примене међународних конвенција и упоредног законодавства у области подршке особа са инвалидитетом.

Акивности Сектора усмерене су на праћење имплементације стратешких циљева дефинисаних Стратегијом унапређења положаја особа са инвалидитетом, промоцију права особа са инвалидитетом, развој и подршку алтернативних облика заштите особа са инвалидитетом како би се омогућила успешнија укљученост особа да инвалидитетом у социо–економски живот Србије. Сектор за заштиту особа са инвалидитетом обавља послове који се односе на припрему нацрта закона и других прописа у области подршке особама са инвалидитетом, праћење примене међународних конвенција и упоредног законодавства у области подршке особа са инвалидитетом.

Контролне листe

Детаљније

План инспекцијског надзора за 2021. годину

Преузмите документ

Годишњи извештај о раду инспекције за 2020. годину

Преузмите документ